Een coördinator van de Jongerenwerking aan het woord:

(Geschreven door Veerle Opdebeeck)

 

Het is intussen ruim 5 jaar geleden dat ik begon te werken als coördinator van de Jongerenwerking van Kom op tegen Kanker. Wat heeft deze job me al veel geleerd! Of beter gezegd, de mensen waarmee & waarvoor ik dagelijks werk, hebben me al heel veel geleerd. Niet in het minst over de ongelooflijke veerkracht die schuilt in een mens. Maar ook over de kracht van lotgenotencontact. En hoe beide elkaar versterken.

Ik vind het een voorrecht om vanuit Kom op tegen Kanker hieraan bij te dragen, ondermeer door het organiseren van ontmoetingsdagen en de jaarlijkse vakantieweek. Het is telkens opnieuw bijzonder om te zien hoe jongeren ietwat onzeker en onwennig de stap naar onze activiteiten zetten, om leeftijdsgenoten te leren kennen die tevens lotgenoten zijn. En om dan te merken hoe snel de onwennigheid verandert in herkenning en verbondenheid. Herkenning zoals je die alleen bij lotgenoten vindt. Herkenning die je klachten, frustraties en emoties normaliseert. Herkenning die je het vertrouwen geeft om verder te gaan met je toekomstplannen. Herkenning die verbindt.

Eens de behandeling achter de rug is, blijven jongeren met veel vragen en bezorgdheden zitten. De ziekenhuiscontacten vallen weg. Iedereen verwacht dat het gewone leven stilaan weer zal hervatten….

0p die momenten is het ‘geruststellend’ om te merken dat dit herstel ook bij andere lotgenoten geen vanzelfsprekend parcours is. Het uitwisselen van vragen, ervaringen, tips & tricks is dan helpend. Dat merken we ondermeer binnen onze gesloten Facebookgroep.

 

Naast de organisatie van het lotgenotencontact, maak ik ook graag tijd voor individuele vragen van jongeren. Ik probeer hen te ondersteunen tijdens hun behandeling en op hun weg naar herstel.

Door het geven van informatie en de verbinding te maken naar specifieke organisaties. 

Door met hen te praten over hun verwarring, onzekerheid en vragen. Door hen te beluisteren en te bevragen, vinden ze vaak zelf weer houvast en oriëntatie.

Door te supporteren. Zodat ze herwonnen vertrouwen en kracht voelen om hun eigen leven weer in handen te nemen.

 

Shana, ik leerde je anderhalf jaar geleden kennen op onze Vakantieweek. Ik vermoed dat je je herkent in wat ik hierboven beschrijf…

Ik kreeg jouw vertrouwen en mocht je klankbord zijn tijdens jouw herstel. Wat een indrukwekkende weg heb jij intussen afgelegd! Jouw wilskracht, je zelfkennis & je eerlijkheid zijn sterke bouwstenen.

Je toekomstplannen krijgen meer en meer vorm. Ga ervoor!

Ik blijf supporteren, beloofd.

Veerle

 

 

 Veerle Opdebeeck -> coördinator Jongerenwerking

 

https://www.komoptegenkanker.be/wat-we-doen/zorg/gepaste-steun-voor-jongvolwassenen

(voor jongeren die kanker hebben gehad en tussen 17-35 jaar zijn)